77 / 431 90 57

Parafia św. Floriana w Przydrożu Małym

Zaprasza Pielgrzymów na Szwedzką Górkę

 

Historia Szwedzkiej Górki

 

Kilometr od wioski Przydroże Małe, pośród pól widoczne jest niewielkie wzniesienie, zwane "Szwedzką Górką".

Przekazywana z pokolenia na pokolenie historia tego miejsca łączy się z czasem wojny 30-letniej (1618-1648), a konkretnie ze Szwedami (przystąpili do wojny w 1630 roku), którzy zatrzymali się tutaj podczas przemarszu z Opola do Nysy. W czasie postoju żołnierze szwedzcy urządzili sobie strzelanie z muszkietów. Jako cel posłużył im znaleziony obraz Matki Boskiej. Żołdacka rozrywka zmieniła się w przerażenie, gdy kule odbite rykoszetem zabiły i zraniły kilku uczestników tej świętokradzkiej zabawy. Wydarzenie to wywołało wśród żołnierzy zrozumiałe uczucia lęku i trwogi, a nawet pewien szacunek dla "dziwnego obrazu". Dowódca oddziału postanowił jak najszybciej wymazać te uczucia trwogi i podziwu dla maryjnego wizerunku. Tym bardziej, że dla protestanckich Szwedów obraz ten nie miał żadnej wartości. Rozkazał zatem swoim 30 doborowym strzelcom zniszczyć obraz jednym wystrzałem. Kiedy padła salwa, jak poprzednim razem, kilku żołnierzy zostało od odbitych kul zabitych i rannych. Wobec tego dowódca polecił przewieźć obraz do Nysy i tam jako "czarodziejski" spalić publicznie na Rynku. W czasie transportu nastąpiły dalsze nieoczekiwane wydarzenia. Niedaleko Rynarcic konie nagle zatrzymały się i mimo bicia nie chciały ruszyć z miejsca. Wtedy jeden z żołnierzy chwycił drążek, aby nim zniszczyć obraz leżący na wozie. Ruchem tym przestraszył konie, które spłoszyły się i w galopie raniły kolejnych kilku szwedzkich żołnierzy. Postanowiono zatem zrezygnować z dalszego transportu obrazu. Kiedy jednak zatrzymano i uspokojono konie, okazało się, że obraz zniknął. Po kilku dniach odnaleziono go na dawnym miejscu koło Przydroża. Miejscowa ludność na pamiątkę tych wydarzeń nazwała to wzniesienie "Szwedzką Górką", a "dziwny obraz" wystawiła do kultu religijnego w specjalnie wybudowanej kapliczce. Wkrótce do obrazu zaczęli przybywać pielgrzymi z okręgu prudnickiego, nyskiego i niemodlińskiego, a także z dalszych okolic. I ta pielgrzymia tradycja wiedzie rzesze wiernych na Szwedzką Górkę do naszych dni.

 

Kościół pielgrzymkowy pw. MB Bolesnej.

 

Liczba pielgrzymów przychodzących na Szwedzką Górkę z roku na rok wzrastała,

co spowodowało konieczność zbudowania nowej, większej kaplicy. Dzieła tego podjął się w 1741 roku miejscowy nauczyciel August Jensh. Materiał budowlany ofiarował hrabina Maria Chorinski z rodu Starhembert Herbestein. W nowej kaplicy umieszczono w barokowo-rokokowym ołtarzu drewnianą rzeźbę Piety, czczony zaś od kilku pokoleń obraz ustawiono w ołtarzu bocznym. Wraz z upływem lat przedmiotem kultu stała się rzeźba Matki Boskiej Bolesnej, a losy obrazu pamięć ludzka okryła zapomnieniem.

 

Nowa kaplica zakłócała w poważnym stopniu rytm pracy duszpasterskich okolicznych parafii. Ich proboszczowie poinformowali władze Kościoła, że wierni uczestniczą jedynie w cichej Mszy św. odprawianej przez kapelana zamkowego na Szwedzkiej Górce, a tym samym zaniedbują Msze św., kazania i nauki katechetyczne we własnych kościołach parafialnych. W wyniku tej skargi kapelan zamkowy musiał opuścić teren Przydroża Małego, a jedyną Mszę św. w roku-w dzień św. Floriana-miał odprawić w kaplicy pątniczej proboszcz z Korfantowa.

 

Te pociągnięcia władz kościelnych nie powstrzymały jednak napływu pątników na Szwedzką Górkę. W 1844 r. kaplicę ponownie przebudowano, a w 1894 r. rozpoczęto wokół niej budowę murowanej stacji Drogi Krzyżowej oraz szeregu małych kapliczek, przedstawiających tajemnice życia Pana Jezusa i Matki Bożej. Dalszą rozbudowę kościoła na początku XX w. prowadzili ks. Emil Hauptstock i ks. Walenty Wojciech-późniejszy sufragan wrocławski.

 

Stały napływ pielgrzymów sprawił, że władze kościelne zezwoliły na uroczyste obchody święta Wniebowzięcia NMP, Matki Bożej Bolesnej oraz Apostołów św. Piotra i Pawła. Do dziś zachowano jedynie dwie pierwsze uroczystości. Na szczególną uwagę zasługuje ślubowana pielgrzymka piesza byłych więźniów obozu koncentracyjnego w Łambinowicach i ich rodzin. Więźniowie ci stali już przed ścianą śmierci i wówczas ślubowali coroczną pielgrzymkę na Szwedzką Górkę, jeśli darowane im będzie życie. Prośba została wysłuchana i śluby przyjęte.

 

Nie brak też innych łask, otrzymanych za przyczyną Matki Świętej Bolesnej. Ich wyrazem są zamawiane intencje mszalne oraz podziękowania i prośby w czasie tzw. wypominków podczas Drogi Krzyżowej. Kopia cudownego obraz Matki Bożej, cudownie odnalezionego, znajduje się w odniesieniu do wchodzących do kościoła, po lewej stronie ołtarza na Szwedzkiej Górce.

 

PARAFIA PW. ŚWIĘTEGO FLORIANA W PRZYDROŻU MAŁYM

 

Sanktuarium MB Bolesnej na Szwedzkiej Górce na mocy dekretu erygującego nową parafię, zostało włączone wraz z Przydrożem Małym, Przydrożem Wielkim i Pleśnicą do Parafii pw. św. Floriana. W 2019 roku obchodzone było XXX lecie powstania Parafii pw. św. Floriana w Przydrożu Małym. Od 1989 roku do połowy 2015 roku pieczę duszpasterską nad parafią sprawowali księża diecezjalni. od połowy 2015 roku duszpasterzują księża zakonni  - Misjonarze Świętej Rodziny.

 

 


 

Pieta na Szwedzkiej Górce

 

Fragmenty z tekstu dotyczącego Szwedzkiej Górki w albumowym opracowania pod redakcją Jana Korcza pt. „Miejsca święte w Polsce”.

(Warszawa 2014. Tom V. s. 438-439.)

 

„Na trasie z Opola do Nysy leży niewielkie wzniesienie zwane Szwedzką Górką. Swą nazwę i sławę zawdzięcza wojskom szwedzkim, stacjonującym tu podczas wojny 30-letniej. Legenda mówi o świętokradzkiej zabawie pijanych żołdaków, którzy strzelali do obrazu Matki Bożej. Ale odbite rykoszetem kule zabiły, albo raniły kilku z nich. Szwedów ogarnął straszliwy jęk. Ich dowódca nakazał „rozstrzelać” obraz. Ale i tym razem kule trafiły w strzelających. Postanowiono więc przewieźć go na inne miejsce i spalić „czarodziejski wizerunek”. Konie zaś – mimo krzyku i bicia – nie chciały ciągnąć wozu z obrazem. Ostatecznie obraz Maryi pozostał na Szwedzkiej Górce, na której wybudowano dla niego kaplicę.

Dzisiaj stoi tam spory kościółek, otoczony stacjami Drogi Krzyżowej. Wizerunek Madonny umieszczono w bocznym ołtarzu, w głównym zaś ustawiono drewnianą Pietę. Od dawna pielgrzymują tu pątnicy z Nyskiego, Prudnickiego i Niemodlińskiego, a nawet z dalszych miejscowości. Uroczystości odpustowe odbywają się tu w święto Wniebowzięcia NMP – 15 sierpnia oraz w niedzielę po 15 września – Matki Bożej Bolesnej.”

 

1 stycznia 2021

DIECEZJALNE RADIO DOXA

 

SZWEDZKA GÓRKA

 

Kwiecień - Październik:

 11 kwietnia - 31 pażdziernika 2021

 

 

Sobota (V-VIII) i Niedziela:

w sezonie 2021  -16.oo

 

 

Nabożeństwo Fatimskie:

13 CZERWIEC 2021 godz. 19.00.

 

SZYBKI KONTAKT

  Adres: Rzymskokatolicka Parafia
pw. Św. Floriana w Przydrożu Małym

Przydroże Wielkie 5 |48-317| Korfantów

 

 

Telefon:

77 / 431-90-57

 

 

E-mail:

parafia@szwedzka-gorka.wiara.org.pl

 

strony internetowe katowice
Copyright © 2015 | Wszelkie prawa zastrzeżone | Polityka Prywatności
Jesteś naszym 37962 gościem.